Διαρκής παρακολούθηση ειδών χερσαίας πανίδας στην προστατευόμενη περιοχή Λευκών Ορέων. Σπήλαιο Κορμοκόπου και σπήλαιο Δρακολάκι - 12 & 13 Αυγούστου 2013

Είστε εδώ

Η επίσκεψη στα Λευκά Όρη πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Σπονδυλωτών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο «Διαρκής παρακολούθηση ειδών χερσαίας πανίδας στην προστατευόμενη περιοχή Λευκών Ορέων» με χρηματοδότηση από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων). Σκοπός της επίσκεψης ήταν ο εντοπισμός νυχτερίδων και ασπόνδυλων ειδών σπηλαιόβιας πανίδας στο σπήλαιο του Κορμοκόπου και το Δρακολάκι, των Λευκών Ορέων. Η αποστολή αυτή έλαβε χώρα στις 12 και 13 Αυγούστου 2013 με ερευνητή τον Παναγιώτη Γεωργιακάκη και τη συμμετοχή του Πέτρου Λυμπεράκη.

Από το σπήλαιο του Κορμοκόπου (12/8) συλλέχθηκαν σπηλαιόβια αρθρόποδα και μετά το ηλιοβασίλεμα ηχογραφήθηκαν χειρόπτερα που τρεφόντουσαν στην ευρύτερη περιοχή. Στο σπήλαιο Δρακολάκι (13/8) παρατηρήθηκε μικρός αριθμός νυχτερίδων (χειρόπτερα).