Πολύτιμες πληροφορίες για την ιδιόμορφη γεωλογική ιστορία της Κρήτης κουβα­λούν εδώ και Χιλιετίες στο μικρο­σκοπικό τους σώμα τα 1.500 και πλέον είδη σκαθαριών που έχουν καταγραφεί στη μεγαλόνησο. Οι ολόμαυροι «κάνθαροι» της Κρήτης, μπορεί να μη γοητεύουν με την εμφάνισή τους το ευρύ ζωο­φιλικό κοινό, συνιστούν όμως για τους βιογεωγράφους πολύτιμες αποθήκες πληροφοριών, που δί­νουν μαρτυρία για το ταραχώδες παρελθόν του νησιού, αλλά και του ευρύτερου Αιγιακού Χώρου.