Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, και το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνουν το 13το Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας με τίτλο "Διερεύνηση και Εμκετάλλευση Ορυκτών Πόρων".

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις εγκατάστασεις του Μεσογειακού Αργονομικού Ινστιτούτου (Μ.Α.Ι.Χ.), στα Χανιά, από την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.