Βοτανική

Είστε εδώ

Cytinus hypocistis Centaurea raphanina Centaurea triumfettii

Το Τμήμα Βοτανικής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, από τις αρχές του 2003 επαναπροσδιόρισε τους στόχους και τα ενδιαφέροντα του, σε μια προσπάθεια για έναν δυναμικότερο επιστημονικό και κοινωνικό ρόλο.

Τα ενδημικά φυτά της Κρήτης, η βιοποικιλότητα, η βιογεωγραφία και η φυλογένεση τους, η προστασία κινδυνευόντων ειδών, η επίδραση σύγχρονων περιβαλλοντικών αλλαγών σε πλανητικό επίπεδο στα φυτά, η ανάδειξη βιολογικών και φυσικοχημικών μεθόδων για την καταγραφή περιβαλλοντικής μόλυνσης και οι βιοτεχνολογικές εφαρμογές στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος είναι τα ευρύτερα ενδιαφέροντα του Τμήματος Βοτανικής.