• Απευθύνεται σε:
    Β΄ και Γ΄ τάξη Δημοτικού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες (με διάλειμμα)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Στο πρώτο μέρος του προγράμματος αυτού, τα παιδιά εξοικειώνονται με τις βασικές βιομορφές των φυτών (δένδρα, θάμνους, φυτά με βολβούς, κονδύλους, ετήσια φυτά κ.ά.) αλλά και τα μέρη του φυτού (ρίζα, βλαστός, φύλλα), χρησιμοποιώντας εικόνες, ζωντανά φυτά αλλά και τρισδιάστατη παρατήρηση μέσα από στερεοσκόπια. Στο δεύτερο μέρος γνωρίζουν φυτά που συνδέθηκαν με τη ζωή των ανθρώπων από τη Μινωική Κρήτη μέχρι σήμερα, λόγω της χρησιμότητάς τους στη διατροφή, αλλά και στις ανάγκες της καθημερινής ζωής. Το αμπέλι, η ελιά, ο βασιλικός αλλά και φυτά λιγότερο γνωστά, όπως το πυξάρι, η φλαμουριά, το κώνειο, το κρινάκι της θάλασσας και ο νάρκισσος «αποκαλύπτουν» στα παιδιά την πλούσια ιστορία τους.