Κατάσταση:
Έκθεση (Πρακτική Άσκηση)
Διεύθυνση:

Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου
(Κόλπος Δερματά), Ηράκλειο Κρήτη

Τμήμα:
Έκθεση

Εκπαίδευση

Τελειόφοιτη Τμήματος Μουσειολογίας - Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Ασχολείται με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Έχει εμπειρία ως οργανώτρια μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων και φύλλων εργασίας εκπαιδευτικού χαρακτήρα και ως δασκάλα μουσικής (βιολί, αρμονία, τρομπέτα, πιάνο).