• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Άγιος Παύλος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Πλακώδεις ασβεστόλιθοι
Γεωλογικοί σχηματισμοί
Άλλα

Φωτογραφία από γωνιώδεις πτυχές σε πλακώδεις ασβεστόλιθους της περιοχής του Αγίου Παύλου στο νομό Ρεθύμνης. Συνίστανται από λεπτά στρώματα τεφρών ασβεστόλιθων με σκούρες πυριτικές ενστρώσεις. Είναι χαρακτηριστικές οι χρωματικές αλλαγές των γκρίζων ασβεστόλιθων. Ηλικία: άνω Ιουρασικό - άνω Ηώκαινο.