• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Άγιος Παύλος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ασβεστόλιθοι
Γεωλογικοί σχηματισμοί
Άλλα

Φωτογραφία από μαζώδεις ασβεστόλιθους της περιοχής του Αγίου Παύλου στο νομό Ρεθύμνης. Έχουν υποστεί έντονη καρστική διάβρωση από τη δράση του επιφανειακού νερού.