• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Βραχόφιλη Τουλίπα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Βραχόφιλη Τουλίπα, Tulipa saxatilis, στην Κρήτη.