• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Αγία Ρουμέλη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Τραχεία Πεύκη
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία κώνου Τραχείας Πεύκης. Ένα από τα πιο συνηθισμένα κωνοφόρα των νησιών του νοτίου Αιγαίου. Φυτρώνει μέχρι τα 1.200μ υψόμετρο και συχνά σχηματίζει αραιά δάση. Ξεχωρίζει από την χαλέπιο πεύκη, επειδή ο μίσχος στα κουκουνάρια είναι σχεδόν ανύπαρκτος.