Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κατσουλιέρης
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Κατσουλιέρη, Galerida cristata. Είδος κορυδαλλού τυπικό σε υπερβοσκημένες περιοχές χωρίς εμφανή βλάστηση στην Νότια Ευρώπη, τοπικά στην Κρήτη μπορεί να είναι το πλέον κοινό είδος πουλιού. Όμως η μετατροπή πολλών εκτάσεων σε ελαιώνες έχει γενικά μειώσει τον πληθυσμό του στο νησί!