• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Πεδιάδα Μεσαράς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νερόκοτα
Γερανόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Νερόκοτας, Gallinula chloropus, ίσως το πιο κοινό είδος στην υδροχαρή βλάστηση σε μεγάλο μέρος του βορείου ημισφαιρίου. Φωλιάζει ακόμα και σε μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους. Γεννάει 5-11 αυγά την άνοιξη και το καλοκαίρι, που κλωσούν και οι δύο γονείς επί 21-22 ημέρες.