• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Δωράκι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Messara (Cretan horse)
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία αλόγων της κρητικής φυλής, Equus caballus.