• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Λιμνοδεξαμενή Παρτίρων
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούλιος 2003
Νερόκοτα
Γερανόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία φωλιάς Νερόκοτας, Gallinula chloropus, πάνω σε δέντρο. Η νερόκοτα Φωλιάζει στις καλαμιές και τους θάμνους κοντά στο νερό. Η φωλιά της είναι σαν καλάθι και τη φτιάχνει πάνω στο νερό σε επιπλέουσα βλάστηση ή στο έδαφος κοντά στο νερό πάντα όμως σε κάλυψη. Περιστασιακά φτιάχνει τη φωλιά σε δέντρα και θάμνους κυρίως σε εγκαταλειμμένες φωλιές άλλων πουλιών μέχρι ύψους 8 μέτρων από το έδαφος. Η φωλιά μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί από διαφορετικά θηλυκά.