• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νερόκοτα
Γερανόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Νερόκοτας, Gallinula chloropus, ίσως το πιο κοινό είδος στην υδροχαρή βλάστηση σε μεγάλο μέρος του βορείου ημισφαιρίου.