• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Φαλαρίδα
Γερανόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Φαλαρίδας, Fulica atra.