• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Κυκλάδες, Νήσος Μήλος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Δεκέμβριος 2006
Βούρλα
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Εκβολές
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία βούρλων του γένους Juncus sp., σε υγρότοπο της Μήλου, Ελλάδα. Τα βούρλα είναι από τα πιο κοινά υδρόβια φυτά των υγροτόπων της Ελλάδας. Είναι ριζωμένα στον πυθμένα, ενώ οι βλαστοί τους βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια του νερού (Υπερυδατικά ριζόφυτα).