• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Κυκλάδες, Νήσος Μήλος, Κλέφτικο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Βραχώδης ακτή
Ακτές
Οικοσύστημα
Άλλα
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία από βραχώδη ακτή στην περιοχή Κλέφτικο στη Μήλο.