Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition
Discovery center

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2007
Συκοφάγος
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Συκοφάγου, Oriolus oriolus. Από τα πλέον εύκολα αναγνωρίσιμα πουλιά (κίτρινο το αρσενικό, πράσινο το θηλυκό). Δύσκολα όμως εντοπίζεται μέσα στα φυλλώματα την περίοδο της αναπαραγωγής. Τραγουδάει πολύ όμορφα και δυνατά, ίσως μελωδικότερα και από το αηδόνι!