Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία, Χαλκιδική
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σιδηροπυρίτης
Ορυκτό
Γεωλογία
Γεωλογία

Φωτογραφία δείγματος από ορυκτό Σιδηροπυρίτη. Είναι θειούχο ορυκτό του σιδήρου. Το χρώμα του είναι το κίτρινο του μπρούντζου. Οι κρύσταλλοί του είναι κυβικοί. Έχει λάμψη μεταλλική και σκληρότητα 6,5.