• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Κυκλάδες, Νήσος Θήρα, Οία
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λάβα
Γεωλογικοί σχηματισμοί
Άλλα

Φωτογραφία με στρώματα λάβας και τέφρας στην Σαντορίνη.