• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Λιβύη, Περιοχή Ain Tagnit
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάιος 2007
Έρημος
Οικοσύστημα
Άλλα
Οικοσύστημα ερήμου

Φωτογραφία από βραχώδη έρημο στη Λιβύη.