• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Φανερωμένη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Φαλαρίδα
Γερανόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία φωλιάς Φαλαρίδας, Fulica atra.