• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Εκβολή Καρτερού ποταμού
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νερόκοτα
Γερανόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Ποτάμια
Διόραμα Εκβολές

Φωτογραφία Νερόκοτας, Gallinula chloropus, ίσως το πιο κοινό είδος στην υδροχαρή βλάστηση σε μεγάλο μέρος του βορείου ημισφαιρίου. Φωλιάζει ακόμα και σε μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους. Γεννάει 5-11 αυγά την άνοιξη και το καλοκαίρι, που κλωσούν και οι δύο γονείς επί 21-22 ημέρες.