• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Θρόνος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Σεπτέμβριος 2007
Σανταλίδα
Ψυχανθή
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Σανταλίδα, Tetragonolobus purpureus, δίπλα σε λιμνοδεξαμενή, στο χωριό Θρόνος, Κρήτη.