Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Living Museum
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Βαράνος της ερήμου
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Ζωντανό Μουσείο
Οικοσύστημα ερήμου

Φωτογραφία Βαράνου της ερήμου, Varanus griseus. Η μεγαλύτερη σαύρα της Μεσογείου. Είναι δεινός θηρευτής και γι’ αυτό ονομάστηκε από τους ντόπιους «λύκος της ερήμου». Τρώει μικρά θηλαστικά, σαύρες, φίδια και έντομα.