Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Living Museum
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ακανθίουρη σαύρα
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Ζωντανό Μουσείο
Οικοσύστημα ερήμου

Φωτογραφία Ακανθίουρης σαύρας, Uromastyx acanthinura, που είναι μια μεγάλη φυτοφάγα σαύρα της ερήμου. Φαίνεται αργοκίνητη, όμως μπορεί να τρέξει πολύ γρήγορα και να κρυφτεί όταν νιώσει κίνδυνο.