• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Λίμνη Αγιάς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Βουβαλοβάτραχος
Αμφίβια
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία του Βουβαλοβάτραχου, Lithobates catesbeianus. Ο Βουβαλοβάτραχος, Lithobates catesbeianus εισήχθη σε περιοχή κοντά στα Χανιά το 1994 και διαπιστώθηκε η ύπαρξή του στη Λίμνη της Αγιάς από το 2000 και μετά. Τρέφεται με οποιοδήποτε ζώο μπορεί να καταπιεί, όπως τρωκτικά, μικρές χελώνες, φίδια, βατράχια, γυρίνους, ψάρια, πουλιά, νυχτερίδες, έντομα, σαλιγκάρια, κ.ά.