Κατηγορία φωτογραφίας:
Rocky desert
Natural History Museum of Crete exhibition
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ακανθίουρη σαύρα
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα ερήμου
Διόραμα Bραχώδης έρημος

Φωτογραφία Ακανθίουρης σαύρας, Uromastyx acanthinura. Η σαύρα αυτή συνδυάζει δυο αντιφατικά χαρακτηριστικά: ζει στην έρημο (όπου υπάρχουν ελάχιστα φυτά) αλλά είναι φυτοφάγα. Είναι τόσο ανθεκτική στις ερημικές συνθήκες που μπορεί να ζήσει ως και ένα χρόνο χωρίς τροφή.