• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Αγία Ειρήνη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2011
Λευκονυχτερίδα
Νυχτερίδες
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα σπηλιάς

Φωτογραφία μιας Λευκονυχτερίδας, σε καλλιέργεια καστανιάς στη δυτική Κρήτη, Ελλάδα.