• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Λίμνη Αγιάς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2011
Φαλαρίδα
Γερανόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία με Φαλαρίδες, Fulica atra, που τρέφουν τους νεοσσούς τους με φυτική και ζωική ύλη που συλλέγει στην επιφάνεια του νερού.