• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2011
Φαλαρίδα
Γερανόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα λίμνης

Φωτογραφία μιας Φαλαρίδας, Fulica atra, που τρέφει το νεοσσό της με φυτική και ζωική ύλη που συλλέγει στην επιφάνεια του νερού.