Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2011
Ταλκικός Σχιστόλιθος
Πέτρωμα
Γεωλογία
Γεωλογία

Φωτογραφία δείγματος από ορυκτό Ταλκικού Σχιστόλιθου. Συλλέχθηκε στην περιοχή Φόδελε νομού Ηρακλείου, το 1999. Είναι μεταμορφωμένο πέτρωμα. Αποτελείται κατά το πλείστον από τάλκη. Έχει χρώμα γκριζοκάστανο, κοκκινοκάστανο.