Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2011
Σχιστόλιθος
Πέτρωμα
Γεωλογία
Γεωλογία

Φωτογραφία δείγματος από Γλαυκοφανητικό Σχιστόλιθο. Συλλέχθηκε στην περιοχή Πλακιά νομού Ρεθύμνης, το 1999. Είναι πέτρωμα μεταμορφωμένο σε υψηλή πίεση. Έχει χρώμα κυανό εξαιτίας του Γλαυκοφανή.