Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Κύπρος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2011
Σερπεντινίτης
Πέτρωμα
Γεωλογία
Γεωλογία

Φωτογραφία δείγματος από πέτρωμα Σερπεντινίτη. Συλλέχθηκε στην Κύπρο το 2000. Είναι μεταμορφωμένο πέτρωμα με βασικό συστατικό το σερπεντίνη ενώ περιέχει και τάλκη, χλωρίτη και μερικές φορές αμίαντο. Έχει χρώμα ανοικτό πράσινο έως καστανοπράσινο έως γκριζοπράσινο. Η αφή του είναι λιπαρή.