Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2011
Ροδοχρωσίτης
Ορυκτό
Γεωλογία
Γεωλογία

Φωτογραφία δείγματος από ορυκτό Ροδοχρωσίτη σε μαγγανιούχα. Συλλέχθηκε στο Νευροκόπι το 2000. Ο ροδοχρωσίτης έχει χρώμα ροζ και είναι ορυκτό του μαγγανίου με χημικό τύπο MnCO3. Συνυπάρχει με σιδηροπυρίτη του οποίοι οι κρύσταλλοι είναι κυβικοί και το χρώμα του το κίτρινο του μπρούντζου. Έχει σκληρότητα 3,5 έως 4.