Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2011
Σχιστόλιθος
Πέτρωμα
Γεωλογία
Γεωλογία

Φωτογραφία δείγματος από πέτρωμα Σχιστόλιθου. Συλλέχθηκε στην περιοχή Σητείας νομού Λασιθίου, το 2002. Είναι μεταμορφωμένο πέτρωμα. Πήρε το όνομά του από την ιδιότητα που παρουσιάζει να σχίζεται σε πλάκες. Έχει χρώμα κόκκινο έως τεφροκόκκινο και εμφανίζει ασβεστιτικές φλέβες.