Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Φαράγγι Μέσονα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κρητική Αγριονεραγκούλα
Φυτά
Φυτά
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Κρητική Aγριονεραγκούλα, Ranunculus creticus.