Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Φαράγγι Κοτσυφού
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κρητική Ρικότια
Φυτά
Φυτά
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Κρητική Ρικότια, Ricotia cretica. Είναι ευρέως εξαπλωμένο, ενδημικό είδος της Κρήτης.