Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Αλόιδες
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αστερωτό Τριφύλλι
Ψυχανθή
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Αστερωτό Τριφύλλι, Trifolium stellatum.