Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Μίλατος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κρητικός Βίκος
Ψυχανθή
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Κρητικός Βίκος, Vicia cretica.