Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Μάχαιροι προς Καρές
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Βίκος χορτονομής
Ψυχανθή
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Βίκος χορτονομής, Vicia villosa.