Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Χώρα Σφακίων προς Σέλια
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λυγαριά
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Λυγαριά, Vitex agnus-castus.