Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία, Καβάλα, Καβάλα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Απρίλιος 2011
Λουκανίδες
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία ραχιαίας όψης του σκαθαριού Dorcus parallelipipedus (Coleoptera, Lucanidae).