Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Φωτεινός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γιγάντιο χτένι
Δίθυρα
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία της εξωτερικής όψης της αριστερής θυρίδας του μεγάλου Δίθυρου Gigantopecten sp..