Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κοράλλι
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία τμήματος αποικίας κοραλλιών Porites.