Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Καρδιόσχημο δίθυρο
Δίθυρα
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία φυσικού εσωτερικού εκμαγείου του καρδιόσχημου δίθυρου Isocardia cor. Οπίσθια όψη.