Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Χουστουλιανά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λαψανίδα
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Λαψανίδα, Sinapis alba. Είναι αρκετά κοινό φυτό των αγρών. Οι νεαροί βλαστοί της είναι εδώδιμοι και συχνά συλλέγονται για φαγητό.