Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Κισσού Κάμπος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σανταλίδα
Ψυχανθή
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Σανταλίδα, Tetragonolobus purpureus.