Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Δόξα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Καρεκλίτσα του Επισκόπου
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Καρεκλίτσα του Επισκόπου, Ophrys fuciflora.